خانه / مقالات / راهنمای خرید ساعت مچی

راهنمای خرید ساعت مچی

خرید ساعت مچی ارزان

در متن سعی کرده ایم شما را با انواع ساعت های مچـی آشنـا کـرده و همچـنـین از اصـطلاحـات رایــج در رابــطـه با ساعتهای مچی آگاه سازیم. عـمده تـرین تـقسیـم بـندی ساعت هـا بـر حـسـب نـوع قـوه محرکه و منبع تغذیه آنها است .اکثرا ساعتهای موجود در بازار دارای قوه محرکه کوارتز هستند . در زیر به این تقسیم بندی تذکر بکنید :

۱- MECHANICAL (مکانیکی ): در این سـاعتـهـا از یــک چرخدنده توازن (رقاصک) جهت اندازه گیری زمان و یک شاه فنر جهت تولید نیرو استفاده میگردد. این نوع ساعتـها نیاز دارند تا هر چند سـاعت یکبار با دست کوک شوند. بـرخی از سـاعتهای مکانیکی از ۱۶۰ قطعه مجزا تشکیل گردیده است!

۲- AUTOMATIC (خود کار): این ساعتها هـمان مکانیزم ساعتـهای کوکی را دارند ولی خود کوک میباشند. آنها دارای یک چرخ دنده گردان (ROTOR) بـوده کـه شـامـل یـک وزنــه نوسان کننده است که با هر حرکت مچ دست به جلو و عقب نوسان می نماید . پس این نوسانات توسط چرخ دنده ها ی دیگر مبدل به حرکت زمان ی شـده بـاعـث کـوک شـدن شاه فنر میگردد. نام دیگر آن خود-کوک(SELF-WINDING) است .

۳- QUARTZ (کوارتز): این ساعتها از بلور کـوارتز بـرای انـدازه گیـری زمـان از بـاطـری بعنوان منبع تغذیه استفاده میکنند. نیازی به کوک کردن ندارند.

۴- KINETIC QUARTZ (کوارتز جنبشی): ایـن تکنـولـوژی منـحصر بـفرد کمپانی سیکو(SEIKO) است . ساعت کوارتزی ساعتی است که نیازی به باطری ندارد. این ساعتها انرژی الکتریکی را از حرکات طبیعی مچ دست و بازو تامین می کنـند. پس انرژی حاصل را درون خازن ذخیره کنند این خازن قادر می بـاشد تا ۳ الی ۱۴ روز در صـورت بی حرکت بودن ساعت انرژی مورد نیاز آن را تامین نماید .

۵- SOLAR QUARTZ (کوارتز خورشیدی): این سـاعت هـا از کـوارتز برای اندازه گیری زمان و از هر گونه منبع نوری که به صفحه ساعت تابیده می گـردد تـوسـط ســلولهای خورشیدی (SOLAR CELL) جذب شده و انرژی نور را به انرژی الکریکی مبدل میسازنــد، استفاده میکنند.

آموزش کار کوارتز

کـوارتـز همان دی افردی د سیلیکون (SILICON DIOXIDE) می بـاشـد کـه خـاصیـت پـیـزو الکتریکی دارد. بدین مفهوم که در صورت خم شدن و یا اعمال فشار بـروی بلور کوارتز در سطح آن ایجاد بار الکتریکی یا یک ولتاژ ضعیف می گـردد بالـعکس زیبا به مفهوم هرگاه به آن ولتاژ ضعیفی داده شود در شـکـل آن تغـیـیر جـزئـی حـاصــل گردیده یـا خـم میشـود. و هرگاه جریان الکتریکی بطور مستمر به آن داده شـود شــروع به ارتعاش می نماید . سپـس ارتعـاشـات تـوسـط یـک آی سی به پـالـسهای الکتریکی تبدیل میگردند ایـن پالسـهای الکتریـکی بوسیله موتور زیاد ریز تبدیل به انرژی مکانیکی شده و عقربکهای سـاعت را به حرکت در می آورد.

کریستال(CRYSTAL)

همـان پـوشش محـافـظ شفاف که روی صفحه سـاعت سوار میگردد بوده از آنجایی که در معرض ضربه آسیب دیدن است ، کریستال بایستی تا میزان امکان سخت باشد.مواد نرم براحتی خش برداشته و می شکنند. کریـستال میـتواند از هر نوع مواد شفافی ساخـته شده باشد. از پـلاستیک گرفته تا یاقوت مصنـوعـی کـه سـخت تـرین و گــران قیمت ترین کریستال موجود است . در زیـر بـه کــریستالهای رایج میزان سختی آنها اشاره شده است:

۱- پلاستیک: در مساوی خراشیدگی مقاوم ناست .
۲- مواد معدنی: همان شیشه سخت شده است که تا میزانی در برار خراشیدگی مقاوم است.
۳- یاقوت مصنوعی(سنتزی): شیشه معمولی را با یاقوت ساختگی پوشش داده و مقاوم میسازند.

۴- یاقوت: مـقاوم در مساوی خش بوده و میزان سختی آن زیاد بالا است .

پایداری در مساوی آب (WATER RESISTACE)
مـقیـاسی است کـه درجـه مـقـاومت ساعت را در مساوی نفوذ رطوبت می سـنـجـد. واحـد سنجش ATM است که مساوی فشار ۱۰ متر آب است. در زیـر بـه ایـن درجـه بندی توجه بکنید :

ATM فوت متر کاربر د
—————————————————————————————–
۱ ۳۳ ۱۰ مقاوم در مساوی آب در زیر دوش و یا پاشش آب بطور تصادفی
۳ ۱۰۰ ۳۰ مقاوم در مساوی پاشش آب و فرو رفتن مختصر در آب ولی جهت

شنا کردن مناسب نیست
۵ ۱۶۵ ۵۰ مناسب برای شنا
۱۰ ۳۳۰ ۱۰۰ مناسب برای شنا غواصی
۱۵ ۵۰۰ ۱۵۰ مناسب برای غواصی
۲۰ ۶۶۰ ۲۰۰ مناسب برای غواصی

مد نظر داشته باشید که عمقهای اشاره شده فرضا ۳۰ متر تنها در شرایط آزمایش گاهی و زمانی است که ساعت کوچکترین حرکتی نداشته باشد پس در شـرایـط واقـعی آنها قابل اطمینان نمیباشند به همین جهت ساعتهایی که درجه بندی ۳ داشته تا ۳۰ متر را در شرایط آزمایش برخي پایداری میکنند برای شنا مناسب نیستند. همـچنـیـن تـوجه داشته باشید که از ساعتهای مقاوم در مساوی آب حتی آنهایی که مقامتهای بالایی دارند در سونا آب گرم استفاده نکنید زیرا آب داغ واشر درزگیر ساعت را تخریب می نماید .

ساعت اتمی چیست؟عبارت نامـه ساعت های مچی

۱- ANALOG (آنالوگ): سـاعت با نمایشـگر آنـالــوگ کـه
دارای یک صفحه با عقربه های ساعت شمار-دقیقه شمار
و ثانیه شمار است .

۲- ALARM (زنگ): زنگ اخبار از پیش تنظیم شده در ساعت.
۳- BRACELET=WATCHBAND=STRAP (بند ساعت): همان بند ساعت است که جنس آن میتواند از فلز، چرم، پارچه یا پلاستیک باشد.
۴-BEZEL: بخش فوقـانـی سـاعـت کـه کریستال ساعت را احاطه کرده آن را در جایش نگاه میدارد.
۵- BUILT-IN-ILLUMINATION: روشـنایی که در شب بـه دارنـده سـاعت این امکان را میدهد تا بتواند ساعت را بخواند. اکثرا از مواد شب رنگ مصرف میگردد.
۶- CALENDER: تاریخ را نشان میدهد.
۷- CASE (قاب): جلد خارجی که سری های متحرک ساعت را درون جای میدهد.۸- CROWN=PIN (تاج): دکـمـه دنـدانه داری که در سمت راست ساعت قرار گـرفـتـه و برای تنظیم یا کوک ساعت مورد استفاده قرار میگیرد.
۹- CRYSTAL: پوشش محافظ شفافی که روی نمای ساعت سوار می گـردد و تــوسط BEZEL در جایش قرار میگیرد.
۱۰- CHRONOGRAPH=STOPWATCH (زمان نگار): ساعتـی کـه دارای دو سیـستم جداگانه جهت نشان دادن دارد. یـکی نشانگر زمان روز دیگری فواصل زمانی کوتاه را اندازه گیری می نماید .
۱۱-DIAL: صفحه مدرج ساعت که در ساعتهای آنالوگ اعداد نمایش داده میشوند.
۱۲-DIGITAL (دیجیتال): سـاعت با نمایشگر دیجیتال که را توسط نمایشگر LCD نمایش میدهد.
۱۳- DEPTH ALARM: این ویژگــی در ساعتهـای غواصی موجود می بـاشـد و هــرگــاه ساعت از عمق معین ی فراتر برود زنگ هشدار آن بصدا در می آید.
۱۴- DEPTH METER (عمق سنج): این ویژگی نـیز در سـاعتـهـای مـخصـوص غواصی وجود داشته که با سنجش فشار آب عمق آب را تعیین می نماید .
۱۵-GASKET (درز گیر): واشـر پلاستیکی کـه اجــزاء داخـلی سـاعـت را در بـرابـر گرد غبار، رطوبت آب عایق بندی می نماید .
۱۶- GOLD PLATE(آب طلا): آب کاری ساعت توسط طلا است .
۱۷- HAND: عقربه های سـاعت میباشند.
۱۸- LCD: نمایشگر دیجیتالی که از یـک لایـه مـایـع کـه بـیـن یـک جفت کریستال شفاف احاطه گشته تشکیل میگردد.
۱۹-MOVEMENT: نوع قوت محرکه ساعت را معین می نماید .
۲۰- SHOCK RESISTANCE: مقاوم در مساوی ضربه سقوط.
۲۱- SKELETON: ساعتـی کـه کیـس شـفـاف داشـته و اجـزاء داخـلی آن از بـیـرون قابل مشاهده است .
۲۲-STAINLES STEEL: فولاد زنگ نزن.
۲۳- SOLAR TECH: ساعت کوارتزی که از انرژی نورانی مصرف می نماید .
۲۴- TACHOMETER: سرعت سنج که در گاهي از ساعتها موجود است .
۲۵- TELEMETER: مسـافت سـنج است که با اندازه گیری سرع صوت فاصله اجسام تا سـاعت را محاسبه می نماید .
۲۶- WATER RESISTANCE: پایداری ساعت در مساوی آب رطوبت.
۲۷- COUNT DOWN TIMER: تـایـمری است که نشان میدهد چه مدت زمان از پیش تعیین شده طی شده است.
۲۸- LUGS: برآمدگیهای فوقانی و تحتانی ساعت که بند ساعت به آن متصل میگردد.
۲۹-ROTATING BEZEL: بزل قابل چرخش که در گاهي از ساعتها موجود می بـاشــد بوسیله آن میتوان را اندازه گیری و یا عملیات ریاضی انجام داد.
۳۰- TANK WATCH: سـاعت مستطیل شکل با و میله در اطراف آن.
۳۱- ALTIMETER: ارتفاع سنج.
۳۲-BAGUETTE: سـاعت مستطیل شکل کشیده و باریک دختر انه .
۳۳-CALIBER: معین ات ابعاد پیکربندی و سازنده ساعت را معین می نماید .

مارکهای معروف ساعت

ROLEX
BULOVA
CITIZEN
ESQ
MOVADO
CARTIER
RADO
OMEGA
CASIO
LONGINES
GUCCI
TISSOT
ORIS
SWISS ARMY
SWATCH
SEIKO
TIMEX
NIKE
LUMINOX
CALVIN KLEIN
BREITLING
ZENITH
MIDO
BVLGARI

No votes yet.
Please wait...

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

جامعترین بسته آموزش فارسی تری دی مکس مقدماتی تا پیشرفته منتشر شد

جامعترین بسته آموزش فارسی تری دی مکس مقدماتی تا پیشرفته منتشر شد در این مطلب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *